Contactgegevens
Bezoekadres:
Ellertsweg 2c
9535 TA
Ellertshaar

T 0599-287258
F 0599-287239
Minfo@zandkorrel.nl
Openingstijden
Ma t/m vrijdag
6:00 - 18:00uur
Vos Zand & Grind BV levert verschillende soorten zand en grind, gewonnen uit onze eigen winlocatie.
Lees meer
Er ontstaan natuurlijke oevers en de winlocatie verandert in een uniek geheel.

Op deze manier ontwikkelt zich in Ellertshaar een bijzonder natuurgebied.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het opstarten van een winning duurt vaak jaren; als vergunning verlenende instantie weegt de overheid alle betrokken belangen af. Daarbij spelen bijvoorbeeld de te verwachten ontwikkelingen in de bouwsector en de daaruit voortkomende vraag naar zand en grind een rol. Een onderzoek naar de milieueffecten en naar de economische haalbaarheid zijn vervolgens doorslaggevend bij het aanvragen van de vereiste vergunning door Vos Zand & Grind BV. 

Verantwoord ondernemen
Vos Zand & Grind BV is zich terdege bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het ontgronden voor ons bedrijf met zich meebrengt. Ontgronden betekent ingrijpen in het landschap waardoor dit definitief verandert. Want ons werk speelt zich niet alleen af in de "openbare ruimte" maar beïnvloedt en wijzigt die ook in belangrijke mate. Daaruit vloeit als vanzelfsprekend voort onze medeverantwoordelijkheid voor de uiteindelijke vormgeving van het nieuw in te richten gebied.

Wij zien het als een van onze belangrijkste taken die veranderingen positief te beïnvloeden door bewoners in het te ontgronden gebied actief te informeren en hen te betrekken bij de gang van zaken; door de woonomgeving tijdens de productiefase zo min mogelijk te verstoren en door na ontgronding een positieve bijdrage te leveren aan de herinrichting en het waar mogelijk verbeteren van de 'natuurlijke' omgeving.

Een energiezuinig en milieubewust productieproces
Wij vinden overigens dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verder gaat. Daarom werken we voortdurend aan een energiezuinig en milieubewust productieproces. Ook is ons streven er op gericht, om de door ons gewonnen grondstoffen zo optimaal mogelijk te benutten en het milieu zo weinig mogelijk te belasten en een situatie achter te laten die uiteindelijk door alle betrokkenen als een positieve bijdrage aan woonomgeving en milieu wordt ondervonden.

Natuur