• vervolg-02.jpg
  • vervolg-01.jpg
  • vervolg-04.jpg
  • vervolg-05.jpg
  • vervolg-06.jpg
  • vervolg-03.jpg

Over Vos Zand en Grind

Al meer dan 50 jaar succesvol 
Sinds de oprichting van Vos Zand & Grind BV in 1964, heeft de expansie van ons bedrijf in sterke mate de ontwikkeling en toepassing van moderne computergestuurde productietechnieken bevorderd. Vos Zand en Grind BV behoort tot de voorlopers binnen de branche en kan vergaand tegemoet komen aan wensen van klanten op het gebied van productsamenstellingen.

Voorsprong door geavanceerde apparatuur
Dit realiseren wij door het winnen van de grondstoffen met behulp van een elektrisch aangedreven zandzuiger, die beschikt over geavanceerde apparatuur voor het nagenoeg automatisch winnen van zand en grind. Door middel van GPS en sonar wordt het winproces aangestuurd en bewaakt zodat oeverlijnen en taluds ontstaan conform de voorschriften uit de vergunningen.

Eindproducten van hoge kwaliteit
De aldus gewonnen grondstoffen worden in de klasseerinstallatie met de modernste technieken gereinigd en in de vereiste fracties gescheiden. Deze fracties worden vervolgens middels een uitgebreide receptuur samengevoegd tot de gewenste eindproducten. De eindproducten worden vervolgens onder gecontroleerde omstandigheden opgeslagen in afwachting van transport naar de afnemer. Gedurende het hele productieproces wordt de kwaliteit van de producten bewaakt en zonodig bijgestuurd. Onze winning beschikt daartoe over een ruim geoutilleerde laboratorium, bemand door goed opgeleide vakmensen.

Contactgegevens

Bezoekadres
Ellertsweg 2c
9535 TA Ellertshaar
Ma t/m vrijdag: 6:00 - 18:00 uur

T  0599-287258
M   info@zandkorrel.nl

Onze Quote

    Er ontstaan natuurlijke oevers en de winlocatie verandert in een uniek geheel.

Op deze manier ontwikkelt zich in Ellertshaar een bijzonder natuurgebied.